ตะกร้าสินค้า
No products in the cart.
100% Secure Checkout!
฿ 0

TERMS & CONDITION

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน & คืนสินค้า

หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ให้ถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งมาที่ Line@ @hipowershot  โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากได้รูปสินค้าแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน

เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า ครอบคลุมไปถึงการรับคืนสินค้า อันเนื่องมาจากลูกค้าเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง โดยลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัท โดยสินค้านั้น จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณบรรจุสินค้าตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า โดยยื่นเรื่องมายังทางบริษัทฯ โดยระบุชื่อสินค้าที่เกิดอาการแพ้พร้อมกับใบรับรองแพทย์ วันเดือนปีที่ผลิต หลักฐานการโอนเงิน ทางบริษัทยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้กับท่าน

สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องยื่นใบเสร็จต้นฉบับ เมื่อทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่มีจุดเสียหาย และยังไม่ได้ใช้งาน ในกรณีลูกค้าในกรณีลูกค้าเปลี่ยนสินค้า

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด จะคืนเงินค่าสินค้า แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทางบริษัทได้รับสินค้า การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระเงิน เช่น หากชำระผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ชำระค้าสินค้านั้นๆ

ทั้งนี้ลูกค้าเป็นจะผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับทาง บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด ยกเว้นในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันเกิดจากการผลิต และ/หรือ การจัดส่ง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาในแต่ละกรณี

ทางบริษัทจะเปลี่ยนสินค้าและจัดส่งอีกครั้งหลังจากที่ได้รับสินค้าที่ชำรุด เสียหาย หรือ สินค้าที่เกิดอาการแพ้ แล้วเท่านั้น

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้เปลี่ยนหรือ คืนสินค้า

บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ทุกเวลา

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping