ตะกร้าสินค้า
No products in the cart.
100% Secure Checkout!
฿ 0

เจอปุ๊บ ถ่ายปั๊บ 1,000 ท่านแรกรับเลย Lion Queen คนละ 1 กล่อง

ฉลองเปิดตัวสินค้าใหม่ #Hipowershot ใจดีมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุก  ? เจอ Lion Queen ที่ไหน! แชะ โชว์ แชร์ มาใน Line Official : @hipowershot (?? https://bit.ly/2VYjdbm )
1,000 ท่านแรก รับฟรี!!! Lion Queen 1 กล่อง มูลค่า 490 บาท (รวมมูลค่า 490,000 บาท) ไปเลย


เงื่อนไขการร่วมสนุก

  1. สงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้อง และครบถ้วนตามกติกาเท่านั้น
  2. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 ธ.ค. 2563 
  3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรม ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ Lion Queen มูลค่า 490 บาท จำนวน 1,000 รางวัล (รวมมูลค่า 490,000 บาท) ในวันที่ 12 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 น. ที่ บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด
  4. ผู้ที่ทำตามกติกาและเงื่อนไขทั้งหมดครบถ้วนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของรางวัลครั้งนี้
  5. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 12 ธ.ค. 63 
  6. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping